GİZLİLİK KOŞULLARI
1. Genel: Bu Web Sitesini ve içeriğindeki servisleri (“Hizmetler”) kullanıyor olmanız, nacionline.com.tr Web
Sitesi Gizlilik Koşullarını (“Gizlilik Koşulları”) ve kurallarını okuduğunuz ve kabul ettiğiniz anlamına gelir.
Gizlilik Koşullarında öngörülen zorunlulukları yerine getiremeyeceğinizi düşünüyorsanız, bu Web Sitesi veya
Hizmetlerini kullanmayınız. Web Sitesindeki bazı yerlerin kullanımı özel bir takım ek hüküm ve şartlar geçerli
olabilir.
2. Gizlilik Koşullarının Takibi/Değişiklik: nacionline.com, herhangi bir zamanda önceden haber vermeksizin
Gizlilik Koşullarında değişiklik yapma ya da ek koşullar getirme hakkına sahiptir. Kullanım sırasında toplanan
bilgilerin niteliklerinden, nasıl kullanıldığından, bu bilgilerin üçüncü şahıslar ile hangi durumlarda
paylaşıldığından ve gerekli tüm gizlilik koşullarından haberdar olunması için yapılan değişiklikler bu sayfada
sunulacaktır. Bu Web Sitesi ve Hizmetlerini, yapılabilecek bu tarz bir değişiklikten sonraki kullanım, Gizlilik
Koşullarındaki değişiklilerin kabul edildiği anlamını taşır.
3. Açık Sistem: Kullanıcılar; (Kullanıcı tabiri, üyeler dahil, Web Sitesi’ne giren herkesi ifade eden genel bir tanım
olarak kullanılmıştır.) internet ortamının güvenilir bir ortam olmadığını, internet ortamında iletişimin riskli
olduğunu, kişisel bilgiler, şifreler vb. de dâhil her türlü bilginin üçüncü şahısların hukuka aykırı fiillerinin
muhatabı olabileceğini bilmekte ve kabul etmektedir.
4. Kullanıcı Bilgileri: Kullanıcı tarafından Web Sitesi ve Hizmetlere yerleştirilen, iletilen veya bu Web Sitesi ve
Hizmetler aracılığıyla gönderilen her türlü kişisel bilgiden (ad-soyad, TC kimlik numarası, telefon numarası,
adres, e-posta, kart bilgileri gibi tüm bilgilerden) Kullanıcı sorumludur. Kullanıcılar, Web Sitesi ve Hizmetlere
ilettikleri/gönderdikleri her türlü bilginin güvenilirliğini, doğruluğunu, üçüncü şahısların haklarını ihlal
etmediğini, yasalara aykırı olmadığını beyan ve garanti etmiştir. nacionline.com, Kullanıcılar tarafından web
sitesine konulan/iletilen içeriğin, diğer Kullanıcılara veya üçüncü şahıslara herhangi bir zarar getirdiğine
yönelik bir başvuru/talep/şikayet alması veya söz konusu içeriğin mevzuata, uluslararası hukuk belgelerine
aykırı olduğunun tespit edilmesi halinde Kullanıcı’nın üyeliğini sonlandırma hakkı saklıdır. Ancak bu yönde
herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.
5. Kullanıcı Adı ve Şifre: nacionline.com, bazı Hizmet ve bölümlerin kullanımını Üyelik/Kayıt şartına bağlı
tutabilir. Kayıt sırasında Kullanıcıya ad ve şifre verilebilir ya da Kullanıcı tarafından ad ve şifre oluşturulması
istenebilir. Kullanıcı adının ve şifrenin muhafazasından, yanlış ya da hukuka aykırı kullanımından ve olası tüm
izinsiz kullanımlarından doğrudan Kullanıcı sorumludur. Girişi üyelik koşuluna bağlı Hizmetlere ancak şifre ile
giriş yapılabilir. Şifrenin özel rakamlar, harfler ve karakterler kullanılarak daha güvenli bir biçimde
oluşturulmasından ya da bunun için gerekli değişikliklerin yapılmasından Kullanıcı sorumludur. Üyelik adı ve
şifre kullanılarak yapılan tüm işlemlerin sorumluluğu Kullanıcıya aittir. Üye adı ve şifrenin kaybedilmesi,
yetkisiz üçüncü şahısların eline geçmesi ya da Üye güvenliğini tehdit eden bir durumla karşılaşılması halinde
derhal Web Sitesine haber verilir.
6. Bilgilerin Korunması: nacionline.com, Web Sitesindeki tüm sayfaların güvenliği için azami gayret
göstermektedir. Web Sitesinde kayıtlı bulunan verilerin gizliliğini, güvenliğini ve bütünlüğünü korumak için
çok çeşitli teknik ve yönetimsel uygulamalardan yararlanılmaktadır.
7. Üçüncü Kişilere Ait Siteler: Web Sitesinde, nacionline.com’un işletmediği veya işletimini kontrol etmediği,
üçüncü şahıslar tarafından işletilen alt ve üst web siteleri bulunabilir ve bunlara bağlantı
sağlanabilir/link/bilgi verilebilir. nacionline.com’un erişim sağlanan bu web sitelerine ilişkin içerik, güvenlik,
gizlilik politikaları ve iletişimin sürekli sağlanacağına dair herhangi bir garantisi ya da özel bir taahhüdü
yoktur. Sorumluluk, üçüncü kişilere ait sitelerde yazılı koşulara tabidir. Herhangi bir işlem yapılmadan önce
söz konusu sitelerde yer alan güvenlik ve gizlilik koşulları okunmalıdır. Söz konusu sitelere sağlanan kişisel
bilgilerden, bu sitelerden istifade edilen içerikten ve servislerden veya bu sitelerin gizlilik politika ve
uygulamalarından nacionline.com sorumlu tutulamaz.
8. Web Sitesi Yardımcı Programları: Kullanıcının Web Sitesi tarafından sunulan bazı Hizmetlerden veya Web
Sitesinden yararlanabilmesi için yardımcı programlar kullanılması gerekebilir. Bu Hizmetlerden/Web
Sitesinden yararlanıldığı takdirde, Hizmetten yararlanma biçim ve kapsamıyla ilgili veriler, Web Sitesi veri
tabanına kaydedilebilir. Keza Hizmetlerden daha kolay yararlanabilmeniz için bazı “çerez”lerden
yararlanılabilir, bunlar vasıtasıyla Kullanıcıya bazı bilgiler gönderilebilir.
9. Kişisel Bilgiler:
Web Sitesinin ziyaret edilmesi, kullanılması ya da herhangi bir Hizmetten yararlanılması için ad, soyad, adres,
e-posta adresi, telefon numarası, IP bilgileri ve benzeri kişisel veriler Web Sitesine verilmiş, kaydedilmiş
olur/olabilir. Kullanıcı, vermiş/açıklamış/kaydetmiş olduğu kişisel verilerden sadece e-mail ve telefon bilgisi
üzerinden sadece tanıtım amaçlı iletiler alabilir. Mesaj almak istenilmeyen durumlarda belirtilen iletişim
bilgilerine gerekli bilgiler sunulabilir.
10. Gizlilik Koşullarının İhlali: nacionline.com, Gizlilik Koşullarına uyulmaması ya da kuralları ihlal etme
girişiminde bulunulması durumunda, ihlal tam olarak gerçekleşsin ya da gerçekleşmesin, sistemde mevcut
bilgileri reddetme, içerikten çıkarma, silme hakkıyla birlikte önceden haber vermeksizin Kullanıcıların Web
Sitesi ve Hizmetlere erişimini askıya alma, sonlandırma, üyeliği iptal etme hakkını (zorunlu olmamakla
birlikte) saklı tutar. Bu kural, koşulların Kullanıcı tarafından dolaylı ihlali ya da ihlal girişimi olması durumu için
de geçerlidir.
11. Bilgi ve İletişim: www.nacionline.com web sitesinin gizlilik koşullarına ilişkin sorularınız
için info@nacionline.com adresine yazarak daha fazla bilgi alabilirsiniz.